خدمات تخصصی دکتر شهرام جلیل زاده در رشت
لیست خدمات تخصصی مطب ما شامل موارد زیر می باشد:

 • ایمپلنت
 • جراحی پیوند استخوان سینوس ماگزیلاری جهت قرار دادن ایمپلنت (close &open sinus lift)
 • جراحی افزایش عرض و ارتفاع استخوان الوئول جهت قرار دادن ایمپلنت (GBR)
 • درمان بیماری های اطراف ایمپلنت (peri-implantitis)
 • جراحی اکسپوز دندان های نهفته جهت درمان ارتودنسی
 • جراحی قلب پریودنتال
 • جراحی افزایش طول تاج (crown-lengthening)
 • جراحی و درمان افزایش حجم لثه ای
 • جراحی پیوند لثه جهت افزایش عرض و ضخامت لثه
 • جراحی پوشش ریشه های عریان (Root Coverage)
 • درمان رژنراتیو پریودنتال (GTR)
 • جراحی فرنکتومی
 • جراحی خارج نمودن دندان های نهفته
implant